Ben je geïnteresseerd in onze werking of kan je op één of andere manier helpen, word dan nu lid van het Genootschap.

Hiervoor ontvang je drie maal per jaar ons ledenboekje met een update over onze werking en enkele fragmenten uit het boek waaraan we op dit moment nog werken. Bovendien nodigen we je uit op onze jaarlijkse Dag van het Genootschap (telkens de zondag na de jaarmarkt) met een droogje en een natje.

- gewoon lid = 20 euro

- steunend lid = 25 euro

- erelid = 50 euro

Jouw steun wordt zeer gewaardeerd !

Neem hiervoor contact op met onze voorzitter Patrick Hapers :

Tel : 03/454 03 06

Email : patrick@genootschapcantecroy.be

Stort je bijdrage naar keuze op rekeningnummer : BE21 0636 5112 8703

op naam van Genootschap Cantecroy, p/a Mayerlei 90/2 te 2640 Mortsel

met vermelding van uw naam en adres.

Deel deze pagina